Lavmolekylært heparin og warfarin

Bakgrunn for råd angående legemiddelbehandling (les mer)

Warfarin (Marevan®) er teratogent og skal ikke benyttes under svangerskap. Warfarin bør seponeres før svangerskap og annen antikoagulasjonsbehandling innsettes. Warfarin har vært benyttet i enkelte tilfeller av terapiresistent antifosfolipid syndrom (APS) frem til svangerskapsuke 6 og/eller etter første trimester.

Lavmolekylært heparin  (Klexane®, Fragmin®) skal benyttes fra planlagt konsepsjon for å forbygge spontanabort, fosterdød, preeklampsi, vekstretardasjon og arteriell blodpropp ved antifosfolipid syndrom (APS), samt hos noen kvinner med antifosfolipid antistoffer uten etablert APS.

Les mer om ASA ved antifosfolipid antistoffer her

Bruk ved konsepsjon

Lavmolekylært heparin kan benyttes ved konsepsjon. Warfarin skal erstattes med annen antikoagulasjonsbehandling før svangerskap, bortsett fra helt spesielle situasjoner.

Bruk under svangerskap

Lavmolekylært heparin kan benyttes under svangerskap. Seponeringstidspunkt før fødsel vurderes av obstetriker.

Bruk ved amming

Lavmolekylært heparin og warfarin kan benyttes under amming.

Paternell bruk

Det er ingen holdepunkter for fosterskade ved paternell bruk av lavmolekylært heparin eller warfarin.

Oppdatert mai 2024