Kortikosteroider

Bakgrunn for råd angående medisinsk behandling (les mer)

Kortikosteroider kan benyttes i alle tre trimester. Langvarig bruk av prednisolon >7,5 mg øker risikoen for bivirkninger hos både mor (diabetes, hypertensjon, osteopeni, infeksjon) og barnet (veksthemning, prematur fødsel). Ved bruk av prednisolon bør tilskudd av kalsium med vitamin D gis. Intraartikulære og intramuskulære kortikosteroider kan gis under svangerskap og ved amming.

Pasienter som behandles med prednisolon i svangerskapet skal henvises til fastlege eller jordmor for glukosebelastningstest i svangerskapsuke 28.

Bruk ved konsepsjon

Kortikosteroider kan brukes ved konsepsjon.

Bruk under svangerskap

Prednisolon kan brukes under svangerskap, men fortrinnsvis i doser ≤7,5 mg/dag. Prednisolon i doser >7,5 mg/dag over tid øker risikoen for intrauterin veksthemning og fødsel før svangerskapsuke 37. Ved alvorlig maternell sykdom kan høyere doser kortikosteroider gis over kortest mulig tid. Dette gjelder både prednisolon opp til 1mg/kg og metylprednisolon intravenøst.

Bruk ved amming

Predisolon i doser ≤20 mg/dag kan brukes under amming. Ved høyere doser bør amming utsettes i 4 timer etter inntak. Det samme gjelder ved intravenøs administrasjon av kortikosteroider.

Paternell bruk

Ingen holdepunkter for fosterskade ved paternell eksponering av kortikosteroider.

Litteratur

 • Oral corticosteroid use during prregnancy and risk of preterm birth (2020)

  Palmsten K, Bandoli G et al

  Rheumatology (Oxford). Jun 1;59(6):1262-1271

 • Factors associated with preterm delivery among women with rheumatoid arthritis and women with juvenile idiopathic arthritis (2019)

  Smith CJF, Førger F et al

  Arthritis Care Res 2019;71:1019-27

 • Prednisolon i høye doser og amming(2019)

  Relis

 • Prednisone Pharmacokinetics during pregnancy and lactation. (2018)

  Ryu RJ, Easterling TR et al

  J Clin Pharmakol 2018;58:1223-32

Oppdatert mai 2024