JAK-hemmere

Det foreligger så langt lite data omkring bruk av JAK-hemmere i svangerskap, under amming eller hos menn som planlegger å bli fedre.

Bruk ved konsepsjon

Baricitinib (Olumiant®), tofacitinib (Xeljanz®), filgotinib (Jyseleca®) og upadacitinib (Rinvoq®) anbefales seponert 4 uker før konsepsjon.

Bruk under svangerskap

Baricitinib, tofacitinib, filgotinib og upadacitinib skal ikke benyttes i svangerskap.

Bruk ved amming

Baricitinib, tofacitinib, filgotinib og upadacitinibskal skal ikke benyttes under amming.

Paternell bruk

Det foreligger så langt lite data omkring bruk av JAK-hemmere hos menn som planlegger å bli fedre. Menn som bruker JAK-hemmere bør informeres om at det foreligger usikkerhet om hvorvidt disse medikamentene kan påvirke fertiliteten negativt. I dyrestudier på JAK-hemmere er det kun sett negativ påvirkning på mannlig fertilitet for filgotinib, og ikke for de andre legemidlene. Preliminære kliniske data fra to kliniske studier på mennesker tyder ikke på filgotinibrelaterte effekter på testikkelfunksjonen.

Litteratur

Oppdatert mai 2024