Pasientinformasjon

Graviditet og ulike revmatiske sykdommer

Anbefalt oppfølging

Medisinbruk før og under svangerskapet, og ved amming

Fødsel ved revmatiske sykdommer

Trening for deg som har revmatisk sykdom og er gravid

Familieliv ved revmatiske sykdommer

Praktiske råd til foreldre med revmatisk sykdom

Generell informasjon om amming og spedbarnsernæring

KLAR – FERDIG – GÅ! En webinarserie fra NKSR for pasienter og pårørende

 

 

Sjekkliste

Pasientens sjekkliste - dette kan du diskutere med din revmatolog eller annen behandler

Oppdatert mai 2024