Planlegge svangerskap

Kvinner med revmatiske sykdommer bør planlegge svangerskap i forhold til sykdomsaktivitet og medisinsk behandling. Klinisk undersøkelse og laboratorieprøver gjennomføres ut fra pasientens diagnose, behandling og sykdomsaktivitet.

Det er viktig med et tverrfaglig teamarbeid mellom paret, revmatolog, obstetriker og eventuelt nefrolog, hematolog, kardiolog og hudlege avhengig av aktuelle problemstillinger. Nødvendig informasjon med tanke på risiko for mor og foster samt kontroll- og behandlingsbehov bør avklares i størst mulig grad før graviditeten.

Ved mistanke om affeksjon av hofter, nakke eller kjever (med redusert gapevene) bør det tas aktuelle røntgenbilder før svangerskap, for å planlegge forløsning og eventuell anestesi best mulig.

Antifosfolipidantistoff-status undersøkes dersom dette er ukjent.

Sjekkliste

Vurderinger før svangerskap hos artrittpasienter

Vurderinger før svangerskap ved bindevevssykdommer

Vurderinger før svangerskap hos vaskulittpasienter

Vurderinger før svangerskap ved inflammatoriske myopatier

Pasientens sjekkliste - dette kan du diskutere med din revmatolog eller annen behandler

Oppdatert april 2024