Anti-SSA- og anti-SSB antistoffer – risiko og oppfølging

Tilstedeværelsen av anti-SSA og/eller anti-SSB antistoffer medfører risiko for at foster/spedbarn får neonatalt lupus syndrom. Dette er uavhengig av eventuell underliggende revmatisk sykdom og uavhengig av sykdomsaktivitet.

Én studie har vist at hydroksyklorokin kan redusere risiko for hjerteblokk hos foster/spedbarn av mødre som allerede hadde født et barn med hjerteblokk. På bakgrunn av dette kan hydroksyklorokin vurderes også hos pasienter som ikke bruker det fra før, men det finnes ingen konsensus om hydroksyklorokin som primærprofylakse mot hjerteblokk.

Neonatalt lupus syndrom kan innebære:
Kutan lupus – debuterer innen to måneder etter fødselen
og forsvinner oftest innen seks måneder
Forbigående cytopenier og/ eller hepatosplenomegali
Kongenitalt hjerteblokk

Kongenitalt hjerteblokk forekommer hos 1-2 % av fostrene der mor er positiv for anti-SSA og/eller anti-SSB. Ved hjerteblokk hos foster i tidligere svangerskap, er risikoen rundt 20 % i senere svangerskap.

Hjerteblokk oppstår vanligvis mellom svangerskapsuke 16 og 24. Ved positiv anti-SSA eller anti-SSB bør fosterhjertefrekvens registreres ukentlig i uke 16-24 hos fastlege eller jordmor, med Doppler eller trestetoskop. Fastlege eller jordmor henviser kvinnen til fostermedisiner ved hjertefrekvens under 110 slag/minutt. Behandlende revmatolog har ansvar for å informere pasient, fastlege og jordmor om slik oppfølging.  

Her finner du mal du kan bruke for denne informasjonen.

Kvinner med tidligere svangerskap med AV- blokk hos fosteret, bør følges med regelmessige kontroller hos fostermedisiner fra svangerskapsuke 16.

Nyfødte av mødre positive for anti- SSA og/eller anti- SSB bør screenes med EKG før hjemreise fra barselavdelingen.

Litteratur

Oppdatert mai 2024