Oppfølging

Oversikt over anbefalt oppfølging av gravide pasienter med revmatisk sykdom                                            

Obstetrisk
oppfølging

Lav risiko*
Individuell vurdering
Obstetrisk
oppfølging

Høy risiko**
Individuell vurdering
Revmatologisk oppfølging

Alle
Individuell vurdering
Planlegging før svangerskap
Uke 12 Ultralyd med generell risikovurdering, planlegging av oppfølging og informasjon om fødsel Uke 12 Ultralyd med generell risikovurdering, planlegging av oppfølging og informasjon om fødsel 1.trimester
Uke 18 Ultralyd
Fastsette termin
Uke 18 Ultralyd
Fastsette termin
Uke 24 Ultralyd med vekstkontroll
(blodstrømsmåling ved behov)
2.trimester
Uke 28 Ultralyd med vekstkontroll
(blodstrømsmåling ved behov)
Uke 32 Ultralyd med vekstkontroll

+
fødselsforberedende
samtale
Uke 32 Ultralyd med vekstkontroll
(blodstrømsmåling ved behov)
+
fødselsforberedende
samtale
3.trimester
Uke 36 Ultralyd med vekstkontroll
(blodstrømsmåling ved behov)
6 uker-,
6 måneder- og
12 måneder-
post partum

*Gravide med antatt lav risiko for komplikasjoner i svangerskapet (artrittsykdommer)

**Gravide med antatt høy risiko for komplikasjoner (bindevevssykdommer eller vaskulitter)

 

Det er viktig med et tverrfaglig teamarbeid mellom paret, revmatolog, obstetriker og eventuelt nefrolog, hematolog og kardiolog avhengig av aktuelle problemstillinger. Nødvendig informasjon med tanke på risiko for mor og foster samt kontroll- og behandlingsbehov bør avklares i størst mulig grad før graviditeten.

Sjekkliste

Vurderinger før svangerskap hos artrittpasienter

Vurderinger før svangerskap ved bindevevssykdommer

Vurderinger før svangerskap hos vaskulittpasienter

Vurderinger før svangerskap ved inflammatoriske myopatier

Kontroll av artrittpasienter i svangerskapet

Kontroll av pasienter med bindevevssykdom i svangerskapet

Kontroll av pasienter med vaskulittsykdom i svangerskap

Kontroll av pasienter med inflammatoriske myopatier i svangerskap

Oppdatert april 2024