Psoriasis artritt (PsA)

Psoriasis artritt (PsA) kan klassifiseres som spondyloartritt (SpA), men perifer PsA omtales her for seg selv, ettersom studier viser at sykdomsutviklingen under og etter svangerskap skiller seg fra det man oftest ser ved aksial SpA.

Planlegging

Ved mistanke om affeksjon av hofter, nakke eller kjever (med redusert gapeevne) bør det tas aktuelle røntgenbilder før svangerskap, for å planlegge forløsning og eventuell anestesi best mulig.

Svangerskapet

Mange med PsA opplever bedring av sykdommen i svangerskapet. I følge en norsk studie fra 2019 var 3 av 4 i remisjon eller hadde lav sykdomsaktivitet under svangerskapet.

Svangerskap hos kvinner med psoriasisartritt er i utgangspunktet lavrisikosvangerskap, selv om noen studier har vist økt forekomst av for tidlige fødsel. Det er ikke vist overhyppighet av redusert fostervekst, preeklampsi eller misdannelser hos barna.

Dersom svangerskapet forløper problemfritt planlegges vaginal fødsel. Keisersnitt foretas på vanlige obstetriske indikasjoner.

Oppfølging

Les mer

Etter fødselen

En norsk studie fra 2019 viste at mange med kvinner med PsA opplevde forverring av sykdomsaktivitet rundt et halvt år etter fødselen, mens de fleste var tilbake til sin habituelle tilstand innen et år etter fødselen. Dersom kvinnen ikke har infeksjon, kan hun starte med TNF-hemmer to uker etter fødselen. Bruk av TNF-hemmer er forenelig med amming.

Det er viktig å diskutere prevensjon på kontroller etter fødsel.

Sjekkliste

Vurderinger før svangerskap hos artrittpasienter

Kontroll av artrittpasienter i svangerskapet

Litteratur

Oppdatert mai 2024