Revmatoid Artritt (RA)

Planlegging

Ved mistanke om affeksjon av hofter, nakke eller kjever (med redusert gapeevne) bør det tas aktuelle røntgenbilder før svangerskap, for å planlegge forløsning og eventuell anestesi best mulig.

Svangerskapet

Ved remisjon eller lav sykdomsaktivitet ved konsepsjon og i starten av svangerskapet, opplever mange lav sykdomsaktivitet videre i svangerskapet. Blant dem med høy sykdomsaktivitet ved konsepsjon vil mer enn halvparten fortsatt ha aktiv sykdom i svangerskapet. Positiv status for revmatoid faktor eller anti-CCP gir også økt risiko for aktiv sykdom i svangerskapet. Ved seropositiv RA eller aktiv RA uansett antistoffstatus, bør man vurdere om det er indikasjon for TNF-hemmer i første halvdel av svangerskapet.

Kvinner med RA føder oftere før svangerskapsuke 37 enn kvinner som ikke har RA. For tidlig fødsel er først og fremst assosiert med vedvarende aktiv sykdom og/eller bruk av Prednisolon. Ved aktiv sykdom øker også risiko for negativ påvirkning av fostervekst. Det er ikke påvist økt hyppighet av preeklampsi hos kvinner med RA og ingen økt forekomst av misdannelser hos barna.

Dersom svangerskapet forløper problemfritt planlegges vaginal fødsel. Keisersnitt vurderes ut fra vanlige obstetriske indikasjoner.

Oppfølging

Les mer

Etter fødselen

Tidligere studier har vist at mer enn halvparten av kvinner med RA opplever økt sykdomsaktivitet etter fødselen. Med mer utbredt bruk av biologiske DMARDs er det trolig færre som opplever forverring nå, men det er uansett viktig med tett oppfølging og optimalisering av behandling i denne livsfasen. Dersom kvinnen ikke har infeksjon kan hun starte med TNF-hemmer to uker etter fødselen. Bruk av TNF-hemmer er forenelig med amming.

Det er også viktig å diskutere prevensjon ved kontroller etter fødselen.

Sjekkliste

Vurderinger før svangerskap hos artrittpasienter

Kontroll av artrittpasienter i svangerskapet

Litteratur

Oppdatert september 2023